RODO
 
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest firma MONSTAL Monika Jagodzińska  z siedzibą w Pabianicach ul. Mała 3/22, NIP 7311811425 , REGON 473296273

  1. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Pabianice ul. Mała 3/22 lub drogą e-mailową pod adresem monstalpabianice@gmail.com telefonicznie pod numerem +48 731 181 145
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, którym jest realizacja umów podpisanych z MONSTAL Monika Jagodzińska w ramach statutowej działalności firmy.
  3. Państwa dane osobowe będą przez MONSTAL Monika Jagodzińska przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

4.1 żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych

4.2 żądania od  Administratora sprostowania danych osobowych

4.3 żądania od Administratora usunięcia danych osobowych

4.4 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych  osobowych

4.5 żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Unijnego Rozporządzenia RODO.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z MONSTAL Monika Jagodzińska oraz podmioty świadczące na jej rzecz usługi finansowo-księgowe, usługi niszczenia dokumentacji.
  3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Dbamy o to by Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

 

 
 
 
Nasz adres
95-200 Pabianice
ul. Mała 3/22
woj. łódzkie
 
Magazyn / Biuro
95-054 Ksawerów
Wola Zaradzyńska
ul. Chmielna 2, Magazyn nr 6
 
NIP
7311811425
 
Kontakt
Monika Jagodzińska
tel. 731 181 145
 
monstalpabianice@gmail.com